Conference 2019Page TitleUudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä


17. Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylän yliopisto, 12.–13.6.2019 Historica-rakennuksessa


Jyväskylän yliopiston Kustaa Vaasa -seminaarissa käsitellään tänä vuonna erilaisia historiantutkimuksen ja muiden ihmistieteiden tutkimuksen tekemisen tapoja. Monipuoliseen ohjelmaan kuuluu eri tieteenaloilta useita asiantuntijaesityksiä ja työryhmiä, joissa pohditaan muun muassa painamattomiin, painettuihin sekä sähköisessä muodossa oleviin alkuperäisaineistoihin ja niiden tuottamiseen liittyviä teemoja ja kysymyksiä. Tietokannat, korpukset, kartta-aineistot, valokuvat sekä paleografiaan ja sen opettamiseen liittyvät esitykset kuuluvat myös seminaarin ohjelmaan. Aihepiiri on tärkeä, koska uusien digitaalisten tutkimusmahdollisuuksien määrä kasvaa koko ajan, mutta samalla vanhat aineistot ja menetelmät säilyttävät merkityksensä tai uudistuvat.

Ohjelma sisältää seitsemän noin puolen tunnin mittaista alustusta, joihin sisältyy myös keskusteluosuus, sekä kolme työryhmää (esitysten pituus á 20 minuuttia + keskustelu) ja yhden lyhyemmän sovellusesittelyn. Seminaarin työkielet ovat suomi ja ruotsi.

Keskiviikko 12.6.2019

12.00 Seminaarin avaus
12.05 Prof. Pasi Ihalainen (JY) Makrotason tietokoneavusteinen vertailu ja mikrotason neksusanalyysi parlamenttipuheen historiassa
12.50 Apul. prof. Mikko Tolonen (HY) Tutkimuskysymysten merkitys laskennallisessa historiantutkimuksessa
13.45 Kahvitauko
14.00 Yliopistotutkija, dos., FT Heini Hakosalo (OY) Elämä reikäkortilla: tiedon keruu ja tallentaminen varhaisissa syntymäkohorttitutkimuksissa
14.45 Prof. Harry Lönnroth (JY) Digital språkhistoria
15.30 Tutkijat, Ville-Pekka Kääriäinen & Sampo Viiri (Kansallisarkisto, READ-hanke) Esittelyssä ja seminaarilaisten käytettävissä 1800-luvun tuomiokirjojen hakukäyttöliittymä.
15.45 Tauko & aikaa kokeilla ja keskustella hakukäyttöliittymän demoversiosta.
16.00 Työryhmä I
  • Tohtorikoulutettava, FM Silja Pitkänen (JY) Historiantutkimus, valokuvat ja metodit. Photographs and History. Interpreting Past and Present through Photographs -artikkelikokoelman näkökulmia
  • Tohtorikoulutettava, FM Riitta Raatikainen (UEF) 1870-luvun kallotutkijan valokuvat ja tulkinnan tiheät kontekstit
  • Tutkijatohtori Pasi Nevalainen (JY) ”Arkisto-Google” vai metodi? Digitaalinen tietokanta liiketoimintahistorian tutkimuksessa
17.30 Seminaarin ensimmäinen päivä päättyy
18.00 Illanvietto

Torstai 13.6.2019

9.30 Prof. Anu Lahtinen & FT Kati Katajisto (HY) Digitaalinen läpileikkaus historian tutkimukseen ja opetukseen
10.00 Prof. Jari Ojala & FT Riina Turunen (JY) Miten tutkia teollisuutta ennen teollistumista?
10.45 Prof. Tuija Laine (HY) Lukeminen ja sen tutkimus vanhoista ja uusista näkökulmista
11.30 Lounastauko
12.15 Työryhmä II
  • Tutkijatohtori Reima Välimäki (TY) Turun kirkkoherra Thomas Laurentiin opintomatka Tübingeniin 1585–1586: uudet lähteet ja tulkinta
  • FT, tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen (SKS) Sosiaalinen verkostoanalyysi läheltä- ja kaukaalukemisen yhtymäkohtana? Tapaustutkimuksena 1590-lukua käsittelevät historialliset näytelmät n. 1830–1860
  • FT, dos. Antti Räihä (JY) & FT Petri Talvitie (HY) Isojako- ja verollepanokartat – uudet näkökulmat ja vertaileva käyttö
  • FT, projektitutkija Marko Hakanen & apul.prof. Antero Holmila (JY) Aihemallintaminen uusilla ja vanhoilla historian lähdeaineistoilla
14.15 Kahvitauko
Työryhmä III
  • FT, lehtori Raija Vainio (JY) Tietokoneavusteinen tekijäntunnistus ja Ciceron tekstikorpus
  • Tohtorikoulutettava, FM Petteri Impola (JY) Kielenkäyttö ja kehittyvä oikeuslaitos. Analyysia Ruotsin kaupunkien tuomiokirjasanastosta 1600-luvun alussa
  • Tutkijatohtori Pirita Frigren & prof. Petri Karonen (JY) Uusia näkökulmia vanhojen käsialojen opetukseen
16.00 Seminaarin päätös

Seminaari järjestetään Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäellä, Historica-rakennuksen salissa H306. Kaikille esiintyjille tarjotaan ruokailut ja kahvitus. Pyydämme esiintyjiä ilmoittamaan mahdollisista ruoka-allergioista ja ilmoittamaan mikäli pääsee osallistumaan keskiviikon illanviettoon/ruokailuun. Muutoin esiintyjien ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Muita kuulijoita pyytäisimme ilmoittautumaan etukäteen kahvituksen varaamista varten, heille mahdolliset muut ruokailut ovat omakustanteisia. Kaikki ilmoittautumiset 31.5. mennessä osoitteeseen: kustaavaasa19@jyu.fi

Seminaarin pääjärjestäjinä ovat professori Petri Karosen johtama Koneen Säätiön rahoittama hanke Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat: bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu) ja Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
kustaavaasa19@jyu.fi tai petri.k.karonen@jyu.fi (+358400247388)

www.jyu.fi/hirsu
https://www.facebook.com/yhteinenmenneisyyserilaisettulkinnat