Early Modern Morals Research Center / EMM-tutkimuskeskittymä
The Early Modern Morals Research Center (EMM) at the University of Jyväskylä has a long-standing tradition of early modern research and multifaceted methodological and theoretical expertise. It brings together approximately 30 academic staff and postgraduate students from different fields of history. The department has an international reputation for research excellence and has been ranked among the top 200 best history departments around the world (QS Rankings).


The Early Modern Morals Research Center studies cultural, social, political and economic aspects of history, from lifestyles to political decision-making, from work to celebration and from language use to the arts and sciences. The Center's projects and research topics cover multiple facets of human historical existence: moral systems of individuals and communities, leadership, rules, values, behaviors, habits and customs. We focus on Nordic societies, especially Sweden and Finland, as well as the cultural, political, and economic environment of Scandinavia during the years 1450-1850.

The Center hosts the annual international Gustav Wasa conference and other international conferences connected to specific research projects. The Center has an excellent infrastructure for supporting research projects and it provides a friendly and dynamic environment for academic staff, postgraduate students and visiting scholars.

*****************************

Early Modern Morals (EMM) -tutkimuskeskittymässä tarkastellaan laajasti sekä ihmisiä, kulttuureita ja yhteiskuntaa että politiikkaa ja talouselämää historiallisesta näkökulmasta. Tarkasteltavat ilmiöt liittyvät monipuolisesti niin elämäntavoista poliittiseen päätöksentekoon, arjesta juhlaan kuin kielenkäytöstä tieteisiin ja taiteisiin. Ihmiselämää käsitellään sen kaikissa ulottuvuuksissa yksilöiden ja yhteisöjen moraalijärjestelmien, ihmisryhmien hallitsemisen, sääntöjen, arvojen, käyttäytymismallien, tapojen ja käytänteiden kautta. Tutkimuskeskittymä kohdistaa huomionsa Pohjoismaisiin yhteiskuntiin, erityisesti Ruotsiin ja Suomeen, samoin kuin Pohjoismaiden kulttuuriseen, poliittiseen ja taloudelliseen ympäristöön vuosien 1450–1850 välillä. Tutkimuskeskittymä on tunnettu erityisesti pitkästä tutkimustraditiostaan aihepiirin parissa sekä monipuolisesta metodologisesta ja teoreettisesta asiantuntemuksestaan.